นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมดำนา, ปลูกข้าวโพด และเก็บขยะรอบวิทยาลัย

วัน พฤหัส ที่ 20 มิถุนายน 2562, เวลา 09:24 น. 893 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :