คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฏร์นิกร) จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2562, เวลา 20:19 น. 601 ครั้ง 111111

วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน ประธานราษฏร์นิกร) จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมีนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ :