แผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการอบรมเกษตรกร Smart Farmer “การทำฟางหมัก”

วัน พฤหัส ที่ 20 มิถุนายน 2562, เวลา 09:21 น. 727 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :