พิธีเปิดมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 4 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา

วัน อาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562, เวลา 20:05 น. 683 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :