ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทำพิธีปักตะไคร้ และบูชาพระพิรุณ ก่อนเริ่มงานเกษตรวิชาการ เกษตร’ตะโก ครั้งที่ 4

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562, เวลา 20:26 น. 664 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :