วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ให้การต้อนรับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(กฟผ.) ในกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โดยมีกลุ่มเกษตรกร นิสิต นักศึกษา บล็อกเกอร์และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562, เวลา 20:21 น. 779 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :