ชมรมช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้และบำรุงรักษาแทรคเตอร์”

วัน พฤหัส ที่ 20 มิถุนายน 2562, เวลา 09:04 น. 724 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :