พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วัน อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562, เวลา 15:58 น. 653 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :