ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่27 มิถุนายน พ.ศ.2562

วัน ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562, เวลา 16:30 น. 582 ครั้ง 111111

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยชุมพร เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่27 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00น.-11:30น. ณ อาคารหอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

รูปภาพประกอบ :