วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เพื่อจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมประเด็นต่างๆให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์กรมหาชน) ใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ขอบคุณภาพ #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

วัน พฤหัส ที่ 24 กันยายน 2563, เวลา 13:04 น. 62 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :