วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวต้อนรับและสร้างความตระหนักเรื่อง New Normal ในสังคมที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แก่นักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วัน เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563, เวลา 17:21 น. 62 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :