วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ต้อนรับนายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2561

วัน พฤหัส ที่ 20 มิถุนายน 2562, เวลา 09:27 น. 966 ครั้ง 111111

รูปภาพประกอบ :