ติดต่อวิทยาลัย
ติดต่อวิทยาลัย
          1 หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 
          โทรศัพท์ 077-611881
           โทรสาร 077-611884
          E-mail : chumpornatc@hotmail.com 
          Website : http://www.cpcat.ac.th

การคมนาคม
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งอยู่ติดถนนเอเชียสาย 41 (เพชรเกษม) กรุงเทพฯ-นราธิวาส ห่างจากอำเภอหลังสวน ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอทุ่งตะโกประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางทางวิทยาลัยฯ ถึงจังหวัดชุมพรประมาณ 60 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 560 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และรถไฟ (สถานีปากตะโก 5 กิโลเมตร สถานีรถไฟหลังสวนประมาณ 16 กิโลเมตร) ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว มีสถานที่ท่องเที่ยว ผักผ่อน ตากอากาศ พร้อมที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร