พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562, เวลา 12:06 น. 943 ครั้ง 111111

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒https://web.ocsc.go.th/forking/