..งานมหกรรมวิชาการงานเกษตร’ตะโกปีนี้..น้องฝนตกมาต่อเนื่องหลายวัน...ท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ เห็นว่าประชาชนที่มาเที่ยวงานร้องเรียกกันมาอย่างมากว่า..ยังเที่ยวชมงานไม่จุใจ #เนื่องจากน้องฝนตกมาต่อเนื่องหลายวัน.....ท่านผู้อำนวยการ จึงมีมติให้..#ต่องาน..อีก 2 วัน เพื่อให้ร้านค้าได้มีโอกาสขายเพิ่ม และเพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้มาจับจ่ายใช้สอยกัน.…

วัน เสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563, เวลา 22:04 น. 132 ครั้ง Jugkree