เปิดงาน "มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” : ว่าที่ ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2563 เพื่อแสดงผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา เช่น นิทรรศการทุเรียนโลก นิทรรศการกาแฟ นิทรรศการหมูหลุม การจัดแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมีนายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 20:25 น. 270 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :