ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เชิญเยี่ยมชมงาน “เกษตรตะโก” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 – 20 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโลก กว่า 40 สายพันธุ์ และแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีกับการเกษตรสมัยใหม่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร-ผลไม้คุณภาพมาตรฐาน ช้อปเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการเกษตร และชิมทุเรียนพันธุ์หมอนทองภาคใต้ฟรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ทุเรียนโลกได้ที่โทร. 099-198-5985 หรือโทร. 077-611-881 หรือ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วัน เสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563, เวลา 20:10 น. 126 ครั้ง Jugkree

รูปภาพประกอบ :