วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพร #โครงการอบรมผ่านระบบ Online กาใช้งานMicrosoft Teams เพื่อการทำงานและการเรียนการสอน โดยหน่วยศึกษานิเทศ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 สามารถรับชมผ่านทาง Facebook วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป

วัน อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563, เวลา 20:23 น. 437 ครั้ง 111111