ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อ...

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ... [อ่าน : 34 ครั้ง]

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสนธย...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมการวิ... [อ่าน : 65 ครั้ง]

..งานมหกรรมวิชาการงานเกษตร’ตะโ...

..งานมหกรรมวิชาการงานเกษตร’ตะโกปีนี้..น้องฝนตกมาต่อเนื่องหลายวัน....ท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พล... [อ่าน : 133 ครั้ง]

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธ...

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อก... [อ่าน : 129 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 63 ครั้ง]

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 85 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 203 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 255 ครั้ง]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อม... [อ่าน : 134 ครั้ง]

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีน...

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ร่วมจัดนิทร... [อ่าน : 120 ครั้ง]

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 195 ครั้ง]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 267 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 235 ครั้ง]

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25...

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 280 ครั้ง]

ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 648 ครั้ง]

ฉบับที่ 39 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 736 ครั้ง]

เอกสารดาวน์โหลด ดู เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

[อ่าน : 254 ครั้ง]

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ดู ประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมด
มาตรฐานการศึกษา วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1117 ครั้ง]

sar58

[อ่าน : 1181 ครั้ง]

sar59

[อ่าน : 1098 ครั้ง]

sar61

[อ่าน : 1283 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำวิทยาลัย 2562

[อ่าน : 801 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร 62

[อ่าน : 1137 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1119 ครั้ง]

แนะนำ อศจ.

[อ่าน : 1175 ครั้ง]

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม 2561

[อ่าน : 1212 ครั้ง]

แสดงความยินดีฝีพายเรือ วษท.ชุม...

[อ่าน : 1165 ครั้ง]