ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร...

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้เข... [อ่าน : 35 ครั้ง]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพ...

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ประกาศปิดเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่วันที่ 28-30 ธันว... [อ่าน : 49 ครั้ง]

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 นายสนธ...

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะคร... [อ่าน : 81 ครั้ง]

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 นายสนธ...

วันที่ 18 ธันวามคม 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะคร... [อ่าน : 59 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสน...

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะค... [อ่าน : 51 ครั้ง]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยา...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีก... [อ่าน : 61 ครั้ง]

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2563 วิ...

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถ... [อ่าน : 69 ครั้ง]

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 178 ครั้ง]

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 186 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 421 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 452 ครั้ง]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อม... [อ่าน : 252 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สม... [อ่าน : 96 ครั้ง]

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 349 ครั้ง]

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25...

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 381 ครั้ง]

ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 754 ครั้ง]

เอกสารดาวน์โหลด ดู เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

[อ่าน : 332 ครั้ง]

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ดู ประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมด
sar62

sar62 [อ่าน : 35 ครั้ง]

sar61

[อ่าน : 1415 ครั้ง]

sar57

[อ่าน : 25 ครั้ง]

sar58

[อ่าน : 1299 ครั้ง]

sar59

[อ่าน : 1213 ครั้ง]

มาตรฐานการศึกษา วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1242 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำวิทยาลัย 2562

[อ่าน : 963 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร 62

[อ่าน : 1323 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1316 ครั้ง]

แนะนำ อศจ.

[อ่าน : 1353 ครั้ง]

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม 2561

[อ่าน : 1391 ครั้ง]

แสดงความยินดีฝีพายเรือ วษท.ชุม...

[อ่าน : 1307 ครั้ง]