ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง ประกาศผลการเรียน แก้ไขผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ประจำ... [อ่าน : 51 ครั้ง]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิธี...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทกษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตก... [อ่าน : 107 ครั้ง]

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอิน...

การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #สำหรับนักเรียน นักศึกษา สามารถ... [อ่าน : 74 ครั้ง]

#ประกาศ นักเรียน นักศึกษา สามา...

#ประกาศ นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าเช็คผลการเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไล... [อ่าน : 128 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 124 ครั้ง]

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลั...

วันที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชก... [อ่าน : 140 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 309 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 354 ครั้ง]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อม... [อ่าน : 197 ครั้ง]

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีน...

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ร่วมจัดนิทร... [อ่าน : 169 ครั้ง]

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 252 ครั้ง]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 315 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สม... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 292 ครั้ง]

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25...

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 329 ครั้ง]

ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 699 ครั้ง]

เอกสารดาวน์โหลด ดู เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

[อ่าน : 289 ครั้ง]

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ดู ประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมด
มาตรฐานการศึกษา วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1186 ครั้ง]

sar58

[อ่าน : 1233 ครั้ง]

sar59

[อ่าน : 1150 ครั้ง]

sar61

[อ่าน : 1339 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำวิทยาลัย 2562

[อ่าน : 899 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร 62

[อ่าน : 1238 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1231 ครั้ง]

แนะนำ อศจ.

[อ่าน : 1279 ครั้ง]

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม 2561

[อ่าน : 1305 ครั้ง]

แสดงความยินดีฝีพายเรือ วษท.ชุม...

[อ่าน : 1238 ครั้ง]