ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
15 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบ...

15 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา [อ่าน : 47 ครั้ง]

3 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้ปกคร...

3 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 88 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง... [อ่าน : 81 ครั้ง]

27 กันยายน 2561 งานเลี้ยงผู้เก...

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ [อ่าน : 85 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชา ดู ข่าวประชาสัมพันธ์จากแผนกวิชาทั้งหมด
เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้างครุภัณ...

การจัดซ์้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 [อ่าน : 67 ครั้ง]

นักศึกษาใหม่ ข้าศึกษาดูงานสถาบ...

นักศึกษาใหม่ ข้าศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [อ่าน : 152 ครั้ง]

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธ...

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการFix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ โรงเร... [อ่าน : 130 ครั้ง]

ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรีย...

การประชุมผู้ปกครองเเละลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา เก่าและใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวั... [อ่าน : 177 ครั้ง]

ข่าวสารงานทะเบียน ดู ข่าวสารงานทะเบียนทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครอง 2/61

ประชุมผู้ปกครอง 2/61 [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข่าวสารบุคลากร ดู ข่าวสารบุคลากรทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ [อ่าน : 26 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที... [อ่าน : 28 ครั้ง]

ข่าวนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ศุนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop)

ตามนโยบายของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชี... [อ่าน : 132 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 6 [อ่าน : 213 ครั้ง]

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 5 [อ่าน : 272 ครั้ง]