ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสนธย...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมการวิ... [อ่าน : 14 ครั้ง]

..งานมหกรรมวิชาการงานเกษตร’ตะโ...

..งานมหกรรมวิชาการงานเกษตร’ตะโกปีนี้..น้องฝนตกมาต่อเนื่องหลายวัน....ท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พล... [อ่าน : 53 ครั้ง]

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธ...

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อก... [อ่าน : 46 ครั้ง]

เปิดงาน "มหกรรมวิชาการงานวันเก...

เปิดงาน "มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก ครั้งที่ 5” : ว่าที่ ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัย... [อ่าน : 121 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 91 ครั้ง]

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผ...

ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกา... [อ่าน : 110 ครั้ง]

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภูู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อม... [อ่าน : 55 ครั้ง]

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีน...

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ร่วมจัดนิทร... [อ่าน : 56 ครั้ง]

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 119 ครั้ง]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั... [อ่าน : 199 ครั้ง]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิ... [อ่าน : 233 ครั้ง]

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ไ...

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นายวิศวะ คงแก... [อ่าน : 268 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 256...

ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 139 ครั้ง]

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 25...

ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 203 ครั้ง]

ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 568 ครั้ง]

ฉบับที่ 39 ประจำปีการศึกษา 256...

[อ่าน : 662 ครั้ง]

เอกสารดาวน์โหลด ดู เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

[อ่าน : 220 ครั้ง]

ประกันคุณภาพสถานศึกษา ดู ประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมด
มาตรฐานการศึกษา วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1047 ครั้ง]

sar58

[อ่าน : 1089 ครั้ง]

sar59

[อ่าน : 1001 ครั้ง]

sar61

[อ่าน : 1190 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำวิทยาลัย 2562

[อ่าน : 697 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร 62

[อ่าน : 1042 ครั้ง]

แนะนำ วษท.ชุมพร

[อ่าน : 1023 ครั้ง]

แนะนำ อศจ.

[อ่าน : 1068 ครั้ง]

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม 2561

[อ่าน : 1113 ครั้ง]

แสดงความยินดีฝีพายเรือ วษท.ชุม...

[อ่าน : 1086 ครั้ง]